Björkis Hundprodukter


   
 VÄRLDENS STÖRSTA HUNDSLÄDE
The Largest dogsled in the world

Efter många år med butik och slädverkstad på Gruvfogdegatan i Kiruna har vi nu  tvingats flytta pga gruvbrytningen.
Vår verksamhet började på 70-talet då vi faktiskt bodde i samma hus.

I samarbete med pappa/svärfar, Yngve Aidantausta, Saivomuotka snickeri och med hjälp av en an Kirunas första slädhundsförare började vi bygga hundslädar av gamla hockeyklubbor och på den vägen är det...
Det ena gav det andra. Det behövdes dragselar, bälten, värmetäcken, halsband mm och vi tillverkade allt som vi behövde för eget behov.

Efterfrågan växte efterhand och utan att vi riktigt förstod så "blev vi med butik" Björkis Hundcenter i Kiruna. Trots att vi egentligen enbart hade planerat för tillverkning.

Flytten av butiken är ett mycket stort projekt för oss och den omfattar också flytt av vår slädverkstad.
Tack vare er kunder vågade vi nu ta steget och flytta butiken, det andra alternativet hade varit att lägga ner.

Att tvingas flytta först och att vara ensam har inte varit lätt. För att symbolisera storleken på projektet och för att visa hundslädens betydelse för vårt företag Björkis Hundprodukter har vi i samarbete med Fastighetsmästaren AB Kiruna, Solkraft Öst Skellefteå kommun, byggt "världens största hundsläde". 13 meter lång, 4 meter hög, 2 meter bred och vikt över 1000kg!

Limträbalkarna till hundsläden tillverkas av Martinsons trä, Skellefteå. Lite nosttalgi är det att Martinson äger fd Wallmarks såg som Sunes morfar och hans bror en gång startade. Samma företag har även levererat limträbalkarna till vår nya butik. Och för att bygga ett nytt Kiruna kommer det att behövas många mil nya balkar...

AB Kiruna Bilfrakt tog hand om transporten från Skellefteå till Kiruna och upplät även sina lokaler för förvaring av hundsläden.

Ensamma hade vi inte kunnat bygga "världens största hundsläde" och en ensam hund orkar inte dra den.

Det krävdes 24 hundar som tillsammans med sin ägare Guide B-O drog släden till sitt mål, framför entrén till vår nya butik.  Alla jobbade åt samma håll och lyckades!

Det är också så man måste göra när man flyttar en stad - ALLA MÅSTE JOBBA ÅT SAMMA HÅLL!
Kostnaderna får inte lämpas över på oss Kirunabor, företagare, handlare mfl. Kostnaderna måste betalas av den som tar malmen. 


 


   


 

Solkraft Öst, 
Skellefteå Kommun